O Zlínském kraji

Sídlo třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
Telefon 577 043 111
Fax 577 043 202
Elektronický kontakt podatelna@kr-zlinsky.cz
Oficiální stránky www.kr-zlinsky.cz
Rozloha kraje 3964 km2
Počet obyvatel 596 903
Počet obcí 304
Statutární město Zlín

Důležité odkazy

Portál Zlínského kraje http://www.kr-zlinsky.cz/
Regionální informační portál Zlínský kraj http://www.zlinskykraj.net/
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně http://www.utb.cz/
CHKO Beskydy http://chko.beskydy.cz/
CHKO Bílé Karpaty http://www.bilekarpaty.cz/
Zámek a zahrady Kroměříž http://www.azz.cz/
Svatý Hostýn http://www.hostyn.cz/
Hrad Brumov http://hrad.brumov-bylnice.cz/
Hrad Buchlov http://www.hrad-buchlov.cz/
Zámek Buchlovice http://www.zamek-buchlovice.cz/
Valašské muzeum v přírodě http://www.vmp.cz/
Lázně Luhačovice http://www.lazneluhacovice.cz
Aquapark Uherský Brod http://www.delfinub.cz/
Česká Zbrojovka Uherský Brod http://www.czub.cz/cz/Default.aspx
TAJMAC - ZPS Zlín http://www.tajmac-zps.cz/
Aicraft Industries Kunovice http://www.let.cz/
TES Vsetín http://www.tes.cz/
Austin Detonator Vsetín http://www.austin.cz/
Barum Continental Otrokovice http://www2.contitrade.cz/main.php
Fatra Napajedla http://www.fatra.cz/
Gumárny Zubří http://www.guzu.cz/
DEZA Valašské Meziříčí http://www.deza.cz/vgs/deza/d.htm
Hamé Babice http://www.hame.cz/
Rudolf Jelínek http://www.rjelinek.cz/
LINEA NIVNICE http://www.lineanivnice.cz/cz/clanek-30-o-nas.aspx
Baťa Zlín http://www.bata.cz/o-nas.html
TON Bystřice pod Hostýnem http://www.ton.cz/
CE WOOD Zlín http://www.cewood.cz/

Charakteristika

Území dnešního Zlínské kraje začalo být osidlováno kolem 9. století, kdy vznikla Velkomoravská říše.
Zlínský kraj patří mezi 14 samosprávných celků v ČR, má 4 okresy – Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín a 305 obcí. Kraj zaujímá území o rozloze 3 964 km2. Leží na východě až jihovýchodě České republiky. Je to jediný kraj naší republiky, který se nachází výhradně na území Moravy. Zlínský kraj sousedí na severozápadě s krajem Olomouckým, na jihozápadě s krajem Jihomoravským, na severu s krajem Moravskoslezským a na východě se slovenskými kraji Žilinským a Trenčínským. Nejvýše položeným místem v kraji je Čertův mlýn 1205 m n.m. Na území kraje se vzájemně prolínají tři geografické a etnografické oblasti – Valaško, Slovácko a Haná.

Historie

V letech 1949-1959 náleželo území dnešního Zlínského kraje pod historicky dřívější kraj Gottwaldovský, který zaujímal výrazně větší rozlohu. Přináležela k němu i oblast okresů Hodonín a Přerov. Gottwaldovský kraj byl v roce 1960 zrušen, většina jeho území připadla ke kraji Jihomoravskému a menší část ke kraji Severomoravskému. Současný Zlínský kraj vznikl jako vyšší samosprávný územní celek v roce 2000, a to odtržením okresů Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž z kraje Jihomoravského a okresu Vsetín z kraje Severomoravského.

Krajské město

Krajským městem Zlínského kraje je statutární město Zlín, v letech 1949-1989 nazývaný Gottwaldov. Leží na rozhraní Vizovických a Hostýnských vrchů v údolí řeky Dřevnice. První dochovaná písemná zmínka o městě pochází ze středověku, z roku 1322, kdy byl Zlín centrem řemeslnických a cechovních středisek valašských osídlenců. V roce 1894 vznikla světově proslulá Baťova továrna na obuv a tím byl položen základ nesmírného hospodářského rozmachu města. Charakteristickou dominantou města jsou filmové ateliéry, proslulé trikovými filmy Karla Zemana a animovanými pohádkami Hermíny Týrlové. V dnešní době je Zlín důležitým obchodním, hospodářským a kulturním centrem východní Moravy.

Historické a kulturní památky

Zlínský kraj nabízí celou řadu rozmanitých památek. Najdeme zde pozůstatky historické říše Velkomoravské, církevní památky, stavby historicky ceněné i stavby moderní baťovské z období funkcionalismu. Valašský skanzen v Rožnově pod Radhoštěm je proslulý jako ojedinělé přírodní muzeum s množstvím dochovaných lidových dřevěnic a roubenek. Patří mezi nejstarší evropské památky lidové architektury. Na Listinu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO byl v roce 1998 zapsán arcibiskupský zámek Kroměříž a jeho zahrady Květná a Podzámecká s unikátní zahradní architekturou. Skvosty židovské kultury, zejména Šachovu synagogu můžete obdivovat v Holešově. K návštěvě zvou i další zámky a hrady, zejména zámek Buchlovice, Vizovice, barokní zámek ve Zlíně, gotický hrad Buchlov, středověký hrad Brumov, zříceniny Cimburek a Lukov. Důležitým střediskem křesťanství je Velehrad, světově proslulé poutní místo, které je nerozlučně spjato s příchodem Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů. Neméně známým mariánským poutním místem je Svatý Hostýn. Pohanská svatyně na nejznámější hoře CHKO Beskydy Radhošť je spjata s Radegastem, pohanským bohem plodnosti, pohostinnosti a úrody. Lázně Luhačovice lákají nejen díky stavbám architekta Dušana Jurkoviče v lidovém secesním stylu, ale zejména pro svou proslulou lázeňskou péči. Léčí se zde nemoci onkologické, oběhového, dýchacího a trávicího ústrojí, pohybového aparátu a nemoci z poruch látkové výměny. Vyhledávaným místem je také zoologická zahrada Lešná nedaleko Zlína. Savci a ptáci z rozmanitých zoologických řádů zde nežijí v klecích, ale v prostorném přírodním bioparku. V regionu se každoročně koná řada tradičních akcí, z nichž nejproslulejší je svatodušní jarní obyčej Jízda králů na Slovácku ve Vlčnově.

Příroda

Území kraj patří horopisně k západním Karpatům. Převážná část území je hornatá nebo kopcovitá, nejvyšší pohoří se nachází na východě při hranici se Slovenskem. Jedná se o Bílé Karpaty, jejichž nejvyšší hora Velká Javořina měří 970 m n. m., Javorníky a Moravskoslezské Beskydy s nejvyšším hřebenem Lysá hora, který však neleží na území Zlínského kraje. Nachází se v sousedním kraji Moravskoslezském. Nejvyšší horou Beskyd na území Zlínského kraje je Čertův mlýn 1205 m n.m. Na severu se nachází Hostýnsko-Vsetínská hornatina a na jihozápadě lesnaté nevysoké pohoří Chřiby, jejichž nejvyšší hora Brdo ční do výšky 587 m n. m. Mezi pohořími, zejména v západní a jihozápadní části kraje, se rozprostírají úrodné nížiny. V okolí Kroměříže je to Haná a v okolí Uherského Hradiště je to Slovácko. Z Olomouckého kraje zasahuje na území kraje Zlínského Hornomoravský úval a v údolí řeky Moravy se nachází úval Dolnomoravský, který se dále táhne do kraje Jihomoravského. Území Zlínského kraje je odvodňováno do dvou moří, a to do Černého prostřednictvím řeky Moravy a do Baltského prostřednictvím řeky Odry. Přibližně 30% území kraje zaujímají chráněné krajinné oblasti, z nichž největší jsou CHKO Beskydy s původními pralesovými porosty a CHKO Bílé Karpaty, které jsou zapsány jako biosférická rezervace v seznamu přírodních památek UNESCO.

Průmysl a hospodářství

V minulosti bylo Zlínsko spjato se silnou ekonomikou a se značnou koncentrací průmyslových závodů, orientovaných zejména na výrobu obuvi, strojů, letadel a pneumatik. Dnes patří Zlínský kraj k málo prosperujícím, řada zprivatizovaných podniků vykazuje špatné hospodářské výsledky, nemálo jich dokonce zkrachovalo. Nezaměstnanost v kraji patří k nejvyšším v republice. Mezi nejrozšířenější průmysly patří zpracovatelský, strojírenský, gumárenský, chemický a potravinářský. Světového věhlasu dosáhla zejména firma Baťa Zlín, největší výrobce a prodejce obuvi v naší republice. Čelní pozici v regionu zaujímá i společnost TON Bystřice pod Hostýnem, největší evropský producent židlí, barových stoliček, křesel, stolů a věšáků. V sektoru strojírenského průmyslu zaujímá důležitou pozici již od roku 1936 Česká Zbrojovka v Uherském Brodě, která se zabývá výrobou střelných zbraní; TAJMAC-ZPS ve Zlíně, mezi jejíž hlavní produkty patří obráběcí centra; Aicraft Industries (dříve Let) Kunovice, výrobce letadel L13 AC Blaník, L23 Super Blaník, L33 Solo a L410 UVP-E20/L420; TES Vsetín, výrobce klasických elektrických strojů a jejich komponent s tradicí od roku 1919; Austin Detonator Vsetín, jeden z významných evropských výrobců roznětných systémů. V oblasti chemického průmyslu patří k těm největším výrobce pneumatik a disků Barum Continental Otrokovice; zpracovatel plastů PVC, PET, PP a PO Fatra Napajedla; výrobce NBC ochranných prostředků pro zbrojařský sektor a technických výlisků pro sektor civilní Gumárny Zubří; zpracovatel surového benzolu a dehtu DEZA Valašské Meziříčí. Potravinářský průmysl zastupuje zejména firma Hamé Babice, přední český výrobce trvanlivých a chlazených potravin; společnost Rudolf Jelínek, jeden z největších světových výrobců ovocných destilátů; LINEA NIVNICE, výrobce ovocných nápojů a největší zpracovatel ovoce v České republice. Dřevařský průmysl je zastoupen holdingem CE WOOD Zlín, který se zabývá nákupem a zpracováním dřeva.

Zemědělství

Zlínský kraj lze rozdělit na dvě základní geografické oblasti. První z nich, úrodné nížiny v Dolmoravském a Hornomoravském úvalu, má dobré přírodní podmínky pro pěstování ovoce a zeleniny. Horská území tvoří druhou geografickou oblast s půdou nízké kvality, která je využívána zejména pro pastevectví.

Školství a vzdělávání

O vzdělávání se v regionu vedle řady základních škol stará 23 středních škol, 4 vyšší odborné školy, 4 jazykové školy a 2 vysoké školy. Nejvýznamnější pozici ve vzdělávání zaujímá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, která byla založena v nedávné historii, v roce 2003.

Sport

Zlínský kraj je protkán stovkami kilometrů pečlivě značených turistických tras a cyklostezek rozmanitých druhů a náročností. Region se může pochlubit i dálkovou mezinárodní cyklostezkou, která vede po trase historické Jantarové stezky od Černého moře k moři Baltskému.
Oblast Vsetínska je hojně navštěvována milovníky horské turistiky a lyžování. Oblíbenými lyžařskými středisky jsou zejména Pustevny a Velké Karlovice. Rozšířeným sportem je i horolezectví, provozované zejména v Čertových, Lačnovských, Lukovských a Pulčinských sklalách.
V letním období patří mezi nejnavštěvovanější místa vodní nádrže Bystřička, Rusava, Horní Bečva, Smraďavka a Pozlovice. Osvěžení, relax a odpočinek naleznete v Aquaparku Uherský Brod. Vyhledávanou turistickou atrakcí je 60 km dlouhý Baťův kanál, který byl ve třicátých letech vybudován souběžně s tokem řeky Moravy. Kanál můžete projet jako turista na motorovém člunu nebo jako sportovec na kánoi. Moderní golfové hřiště je k dispozici v Kostelci u Zlína.

Zdroje

Portál Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz
Regionální informační portál Zlínský kraj www.zlinskykraj.net
Atlas školství www.atlasskolstvi.cz

© 2008-2014